"Att kommunicera
med den alzeimerliknande populationen
", "Myrna" samt "Att komma hem"

video om att kommuniceraMyrna - de olyckligt desorienterade